GENEL BİLGİLER

Company about

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız

Sizleri 20-23 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan “İyileşme ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme” temalı V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresine davet etmekten onur duyuyoruz. 

Günümüzde ruh sağlığı hizmetleri bireysel, toplumsal, politik ve kurumsal düzeylerde gerçekleşmekte olan bir paradigma değişikliğine yönelmiştir. İyileşme paradigması olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, insanların kendi seçimleri ile mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardım etme anlayışına odaklanmıştır. İyileşme kavramının, sonuca olduğu kadar sürece de odaklanan, karşılıklı işbirliğini içeren, güçlendirme yoluyla psikolojik dayanıklılığı artırma fikrini temsil ettiği düşünülmektedir. İyileştirme ise bir kişinin ruhsal sorunlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, yeteneklerini ve hayallerini tanıyıp güçlendirmekle ilgili bir süreci de ifade etmektedir. Aynı zamanda insanın başarabilecekleriyle ilgili tüm ön yargıların ötesine bakmayı gerektirir. Bunun da ancak ve ancak, öznesi insan,  eylemleri hümanist ve holistik anlayışa dayalı bir yaklaşım olan “iyileşme ve iyileştirme yolunda birlikte güçlenme” anlayışı ile gerçekleşebilmesi mümkündür.

Günümüzde ve yakın gelecekte psikiyatrik bakım uygulamalarının bu fikir temelinde geliştirileceği ve gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Uygulamaya yansıması ise, ruh sağlığı uygulamalarının “neden ve niçin” yapıldığı konularında farkındalık getirecek bir kültür değişimini ifade etmektedir. Bununla birlikte iyileşme ve iyileştirme, ne hemşirenin ne de bireyin kendi başına başarabileceği bir durumdur. Hemşirenin mesleki olarak güçlenmesi ve bu gücünü bakıma aktarması iyileşme ve iyileştirmenin en önemli belirleyicilerindendir. Hemşireler bakımda kendini tanımanın gücünü keşfederek ve mesleklerini güçlendirecek politikalara öncülük ederek güçlenebilirler. Bu bakış da bilinçli bir çaba, ortak bir dil ve iş birliği ile mümkün olabilir.

Kongremiz boyunca, “iyileşme ve iyileştirme yolunda birlikte güçlenme” teması bağlamında eğitim, uygulama, araştırma ve yönetimde yer alan tüm meslektaşlarımız arasında etkili iletişimin sağlanması, iyileşme süreçlerini hızlandırmada, bilgi üretmede ve uygulamaya aktarmada yeni işbirliği yollarının geliştirilmesi ve bu günden geleceği yapılandırmada ortak değerlerde buluşmayı sağlayan bir ortam oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Buna göre temayla ilişkili olarak siz değerli meslektaşlarımızın katkılarını son derece önemsemekteyiz. Her bireyin kendi hayatının uzmanı olduğu ve iyileşmenin bireysel olduğu düşüncesi temelinde, iyileşme ve iyileştirmede rolü olan tüm tarafları bu eşsiz yolculuğa inanmaya ve kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Sizleri V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde eşsiz doğası ve güzellikleriyle, dünyanın en özel şehirlerinden biri olan Antalya’da ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağız.

 

Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Fatma ÖZ
Kongre Başkanı

 

ANA TEMA

 “İYİLEŞME VE İYİLEŞTİRME YOLUNDA BİRLİKTE GÜÇLENME”

ALT TEMALAR

 • İyileşme ve İyileştirmede Bütünleşik Bakım
 • İyileşme ve İyileştirmenin Biyolojik İzleri
 • İyileşme ve İyileştirmede İnovatif Yaklaşımlar
 • İyileşme ve İyileştirmede Tamamlayıcı Uygulamalar
 • İyileşme ve İyileştirme İçin Birlikte Güçlenmede Etik ve Yasal Konular
 • İyileşme ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme İçin İşbirliği Oluşturma
 • Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde İyileşme ve İyileştirmenin Öğretimi
 • İyileşme ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme İçin Politika Oluşturma

 

KURULLAR

KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Prof. Dr. Nebahat KUM
Prof. Dr. Gülten ÖZALTIN
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN
Prof. Dr. Gülşen TERAKYE

PHD Önceki Başkanları
Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN
Prof. Dr. Nesrin AŞTI
Prof. Dr. Sevim BUZLU
Doç. Dr. Nurhan EREN
Prof. Dr. Yasemin KUTLU
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ

SEKRETERYA
Dr.Öğr. Üyesi Dudu KARAKAYA
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özge SÜKUT
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Arş. Gör. Sultan TAŞ BORA
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Nareg DOĞAN
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Arş. Gör. Buket ŞİMŞEK ARSLAN
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Sibel ÇAYNAK
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Esra ÇELİK
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

BİLİMSEL PROGRAM KURULU
Dr.Öğr. Üyesi Saliha HALLAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dr.Öğr. Üyesi Kerime BADEMLİ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dr.Öğr. Üyesi İlkay KESER
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Cansu ÇAKIR
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Ahmet GÖKTAŞ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Yeliz KARAÇAR
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Arş. Gör. Arif ÖZPARLAK
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

DÜZENLEME KURULU*
(Soyadı Alfabetik Sıraya Göre Sıralanmıştır)
Buket ŞİMŞEK ARSLAN
Merve ATALAY
Azize ATLI
Kerime BADEMLİ
Belgin BAYRAK
Kadriye BULDUKOĞLU
Dudu CİNKILIÇ
Cansu ÇAKIR
Sibel ÇAYNAK
Esra ÇELİK
Nareg DOĞAN
Ahmet GÖKTAŞ
Saliha HALLAÇ
Figen İNCİ
Songül KAMIŞLI
Şeyma KAPLAN
Yeliz KARAÇAR
Dudu KARAKAYA
İlkay KESER
Melahat KURŞUN
Leyla KÜÇÜK
Meltem MERİÇ
Fahriye OFLAZ
Fatma ÖZ
Arif ÖZPARLAK
Nimet SAYGIN
Zeynep SÖKMEN
Özge SÜKUT
Çağlar ŞİMŞEK
Sultan TAŞ BORA

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELERİ*
(Soyadı Alfabetik Sıraya Göre Sıralanmıştır)
Ebru AKGÜN ÇITAK/Türkiye
Gülsüm ANÇEL/Türkiye
Hülya ARSLANTAŞ/Türkiye
Nesrin AŞTI/Türkiye
Dilek AVCI/Türkiye
Aysun BABACAN GÜMÜŞ/Türkiye
Leyla BAYSAN ARABACI/Türkiye
Ayşegül BİLGE/Türkiye
Hülya BİLGİN/Türkiye
Kadriye BULDUKOĞLU/Türkiye
Nezihe BULUT UĞURLU/Türkiye
Sevim BUZLU/Türkiye
Esther CHING-LAN LİN/ Tayvan
Jeanne A.CLEMENT/ Amerika Birleşik Devletleri
Daniela A. COLLINS/İngiltere
Olcay ÇAM/Türkiye
İkbal ÇAVDAR/Türkiye
Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN/Türkiye
Döndü ÇUHADAR/Türkiye
Satı DEMİR/Türkiye
Meral DEMİRALP/Türkiye
Fatma DEMİRKIRAN/Türkiye
Satı DİL/Türkiye
Selma DOĞAN/Türkiye
Şeyda DÜLGERLER/ Türkiye
Lotfy A. ELSHERBINY/ Mısır
Fatma EKER / Türkiye
Esra ENGİN/Türkiye
Nurhan EREN/Türkiye
Perihan GÜNER/Türkiye
Nermin GÜRHAN/Türkiye
Muhammad IRFAN/ Pakistan
Figen İNCİ/Türkiye
Henrika JORMFELDT/İsveç
Semra KARACA/Türkiye
Sibel KARAKAŞ/Türkiye
Meral KELLECİ/Türkiye
Neslihan KESER ÖZCAN/Türkiye
Gülseren KESKİN/Türkiye
Nazmiye KOCAMAN/Türkiye
Nermin KRAVİC/Bosna HERSEK

Yasemin KUTLU/Türkiye
Leyla KÜÇÜK/Türkiye
Karan KVERNO/ Amerika Birleşik Devletleri
Maria MITSIOU/ Yunanistan
Fahriye OFLAZ/Türkiye
Ayşe OKANLI/Türkiye
Ber OOMEN/Hollanda
Anne H. OUTWATER/ Tanzanya
Fatma ÖZ/Türkiye
Gönül ÖZGÜR/Türkiye
Gülten ÖZALTIN/Türkiye
Ayşe ÖZCAN/Türkiye
Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN/Türkiye
Çaylan PEKTEKİN/Türkiye
Selma SABANCIOĞULLARI/Türkiye
Derya TANRIVERDİ/Türkiye
Havva TEL/Türkiye
Gülşen TERAKYE/Türkiye
Gül ÜNSAL/Türkiye
Besti ÜSTÜN/Türkiye
Martin WARD/ Amerika Birleşik Devletleri
Kathleen A. WHEELER/ Amerika Birleşik Devletleri
Miao-Fen YEN/ Tayvan
Arzu YILDIRIM/Türkiye
Mualla YILMAZ/Türkiye
Çiğdem YÜKSEL/Türkiye

ORGANİZASYON FİRMASI
Hüseyin ÇALGAV
Dalya Turizm

 

 

OTEL

Paloma Foresta Resort & Spa | Beldibi - Antalya 

ÖNEMLİ TARİHLER

Company about
ÖNEMLİ TARİHLER
ERKEN KAYIT İÇİN SON TARİH 1 Ekim 2018
BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH* 1 Ekim 2018
KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN DUYURULMASI* 15 Ekim 2018
KABUL EDİLEN BİLDİRLERİN TAM METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİ 15-31 Ekim 2018
KONGRE TARİHİ 20-23 Kasım 2018
KONGRE KİTABININ ONLİNE OLARAK YAYINLANMASI 30 Kasım 2018
BİLDİRİ ÖZETLERİNİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ ÖZEL SAYISI’NDA YAYINLANMASI 15 Aralık 2018 
*Bildirisi kabul edilen katılımcılar erken kayıt ücretinden yararlanacaklardır.

BİLİMSEL PROGRAM

Company about
BİLİMSEL PROGRAM/ SCIENTIFIC PROGRAM
21 Kasım 2018  Çarşamba/ 21 November 2018,  Wednesday
SÜRE/ TIME SALON 1/ HALL 1: BALLROOM SALON 2/ HALL 2: FORESTA CLUB
09:30-10:30 KAYIT/ REGISTRATION  
10:30-11:00 AÇILIŞ/ OPENING CEREMONY

Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Kongre Başkanı/ Congress President
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği AD/ Akdeniz University Nursing Faculty, Psychiatric Nursing Department

Prof. Dr. Fatma ÖZ
Kongre Başkanı/ Congress President
Psikiyatri Hemşireleri Derneği  Başkanı/ President of Psychiatric Nurses Association

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Akdeniz Üniversitesi Rektörü/ Rector of Akdeniz University

Dr. Ünal HÜLÜR
Antalya  İl Sağlık Müdürü/ Health Director of Antalya

Prof. Dr. Nebahat KUM Anısına…/ In Memoriam of Prof. Dr. Nebahat KUM…  

11:00-12:00 İKİLİ KONFERANS/ DUAL CONFERENCE
“İyileşme ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme”/ “Strengthening Together on the Way of Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators: Gülşen TERAKYE & Gülten ÖZALTIN
İyileşme, İyileştirme ve Birlikte Güçlenmeye Kavramsal Bakış/ Conceptual Overview to Healing, Well-being and Strengthening Together
Ayşe ÖZCAN- Karatay Üniversitesi/ Karatay University
Parse’ın Hemşirelik Kuramı: Humanbecoming/  Parse’s Theory of Nursing: Humanbecoming
Francoise Maillard-Struby - Webster University
12:00-12:30 POSTER BAŞI TARTIŞMA
12:00-13:30 YEMEK ARASI/ LUNCH
13:30-15:00 PANEL/ PANEL
“İyileşme ve İyileştirmede Bütünleşik Bakım”/ “Integrated Care in Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators:  Selma DOĞAN  & Gönül ÖZGÜR
PANEL / PANEL
“İyileşme ve İyileştirmenin Biyolojik İzleri”/ “Biological Signs of Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators: Hülya ARSLANTAŞ & Selma SABANCIOĞULLARI
Eğitim ve Klinik Alanı İyileştirme ve Güçlendirmede Psikiyatri Hemşireleri Neler Yapıyor: Beş Farklı Ülkeden Örnekler/  What Psychiatric Nurses Make for Improvement and Strengthening to Training and Clinical Setting: Examples from Five Different Countries
Mualla YILMAZ -Mersin Üniversitesi/ Mersin University
İyileşme ve İyileştirme Sürecinde Nöromodülatörlerin Rolü/ Role of Neuromodulators in Healing And Well-being Process
Sevim ERCAN KELEK –Akdeniz Üniversitesi/ Akdeniz University
İyileşme ve İyileştirmede Farkındalık Temelli Uygulamaların Kullanımı/ Using Mindfullness-Based Practices in Healing and Well-being
Ayşe OKANLI-İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ Istanbul Medeniyet University
Bağımlılık ve  Biyolojik İzleri/ Addiction and Biologial Signs
Murat KULOĞLU- Akdeniz Üniversitesi/ Akdeniz University
  Psikiyatrik Bakımın Biyolojik İzleri/ Biological Signs of Psychiatric Care
Meral DEMİRALP- Lefke Avrupa Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / European University of Lefke Turkish Republic of Northern Cyprus
15:00-15:30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK
15:30-17:00 UZMANLA BULUŞMA/ MEETING WITH SPECIALIST
“Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (PHD) Yayın Kurulu ile Buluşma: Yayın Süreçleri” / “Journal of Psychiatric Nursing Meeting with the Editorial Board: Publication Process”

Moderatörler/ Moderators: Nurhan EREN & Nazmiye KOCAMAN

Yayın Kurulu Üyeleri
Gülsüm ANÇEL
Hülya BİLGİN
Selma DOĞAN
Yasemin KUTLU
Perihan GÜNER
Karan KVERNO
Neslihan KESER ÖZCAN
Fahriye OFLAZ
Ayşe OKANLI
Gül ÜNSAL
SÖZEL BİLDİRİLER/ ORAL PRESANTATIONS
17:30-18:30 SÖZEL BİLDİRİLER/ ORAL PRESANTATIONS
18:45-19:45 GENÇ ARAŞTIRMACILARLA BULUŞMA/ MEETING WITH  YOUNG RESEARCHERS
“Hemşire Kuramcıların İzindeki Genç Araştırmacılar”/ “Young Researchers  Following  Nurse Theorists “
Moderatör/ Moderator: Özen KULAKAÇ
Yer/ Place: Bahçe/ Garden

Betty Neuman –Sistemler Modeli/Systems Model
Ceyda BAŞOĞUL- Adıyaman Üniversitesi/ Adıyaman University

Sister Callista Roy-Roy Adaptasyon Modeli/ The Roy  Adaptation Model
Neslihan LÖK- Selçuk Üniversitesi/ Selçuk University

Josephine Paterson ve Loretta Zderad -Hümanistik Hemşirelik Modeli/ Humanistic Nursing Theory
Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT- Çukurova Üniversitesi/ Çukurova University

Moyra Allen ve Mona Kravitz- McGill Hemşirelik Modeli/  McGill Nursing Model/ 
Nur Elçin BOYACIOĞLU –İstanbul Üniversitesi/ İstanbul University

Marjory  Gordon –Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli/  Functional Health Patterns Model
Münire TEMEL-Tekirdağ  Namık Kemal Üniversitesi/ Tekirdağ Namık Kemal University

22 Kasım 2018  Perşembe /22 November 2018, Thursday
SÜRE/ TIME SALON 1 / HALL 1: BALLROOM SALON 2 / HALL 2: FORESTA CLUB
09:00-10:00 İKİLİ KONFERANS/ DUAL CONFERENCE
“Ruh Sağlığı Bakımında İki İyileşme Modeli”/ “Two Recovery Model for Mental Health Care”
Moderatörler/ Moderators:  Ayşe ÖZCAN & Nesrin AŞTI
 
Tidal Model ve Uygulamada Kullanımı/ Tidal Model and Using in Practice
Olcay ÇAM- Ege Üniversitesi/ Ege University
Neuman’ın Sistemler Modeli ve Araştırmada Kullanımı/ Neuman’s Systems Model and Using in Research
Neslihan GÜNÜŞEN PARTLAK-Dokuz Eylül Üniversitesi/ Dokuz Eylül University
10:00-10:30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK
10:30-12:00 PANEL/ PANEL
“İyileşme ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme İçin Politika Oluşturma”/  “Policy Making for Strenghtening Together in Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators: Gülşen TERAKYE & Olcay ÇAM
PANEL/ PANEL
 “Psikiyatrik İyileşme ve İyileştirmede Etik ve Güvenlik Konuları”/ “Ethical and Safety Issues in Psychiatric Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators:  Ayşe OKANLI & Fahriye OFLAZ
Ülkemizde Psikiyatri Hemşireliğinin Görünürlüğüne Eleştirel Bir Yaklaşım/ A Critical Approach to the Visibility of Psychiatric Nursing in Turkey
Nesrin AŞTI- İstanbul Bilim Üniversitesi/ Istanbul Bilim University
Ülkemizde Ruh Sağlığı Yasa Taslağı ile İlgili Gelişmeler / Developments About Mental Health Law Draft in Turkey
Meltem MERİÇ- Yakın Doğu Üniversitesi/ Yakın Doğu University 
İyileşme ve İyileştirme Bağlamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetlerin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Services Provided at Community Mental Health Center in the Context of Healing and Well-being
Belgin BAYRAK-Sağlık Bakanlığı/ Ministry of Health

İyileştirici Bakım Uygulamalarının Etik Boyutu/ Ethical Dimension of Healing Caring Practices
Sultan ALAN - Çukurova Üniversitesi/ Çukurova University

İyileştirici Bakımın Temel Ögesi Olarak Klinik Risk Değerlendirme ve Güvenlik Planlama/ Clinical Risk Assessment and Safety Planning as the Key Element for Healing Caring Practices
Selma DOĞAN – Üsküdar Üniversitesi/ Üsküdar University

Bosna Hersek'te Psikiyatrik İyileşme ve İyileştirme Politikaları / Psychiatric Healing and Well-being Policies in Bosnia and Herzegovina                   
Nermin KRAVİC- School of Medicine University in Tuzla
12:00-12:30 POSTER BAŞI TARTIŞMA
12:00-13:30 YEMEK ARASI/ LUNCH
13:30-15:00 PANEL/ PANEL
 “İncinebilir Gruplarda İyileşme ve İyileştirme”/ “Healing and Well-being in Vulnerable Groups”
Moderatörler/ Moderators:  Havva TEL & Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
PANEL/ PANEL
 “Ruh Sağlığında İnovatif Yaklaşımlar”/ “Innovative Approaches in Mental Health” 
Moderatörler/ Moderators: Sevim BUZLU & Leyla KÜÇÜK
"Şizofreni Hastalarında Sağlık, İyi Oluş ve İyileşme - Ruh Sağlığı Psikiyatri Hemşireliğinde Bütüncül Bir Bakış Açısı"/ "Health, Well-being and Recovery Among Persons With Schizophrenia -A Holistic Perspective in Mental Health Nursing" 
Henrika JORMFELDT-Halmstad University
E- Ruh Sağlığı Uygulamaları/ E- Mental Health Practices
Perihan GÜNER- Koç Üniversitesi/  Koç University
İncinebilir Grup Olarak Çocuk ve Ergenler:   Aileyle Birlikte Güçlendirme/ Child and Adolescents as Vulnerable Group: Strengthening with Family
Esin ÖZATALAY- Akdeniz Üniversitesi/ Akdeniz University
"Ruh Sağlığını İyileştirmede Sağlığı Geliştirme İyilik Hali Hemşirelik Tanıları /Nursing  Diagnosis of Health Promotion  Well-being in the Improvement of  Mental Health
Selma SABANCIOĞULLARI-Cumhuriyet Üniversitesi/ Cumhuriyet University"
İstismar Edilmiş  Çocuğu Güçlendirme: Lütfen Sesimi Duyun! Gücünüze İhtiyacım Var/ Strengthening Abused Child: Please Hear My Voice, I Need Your Strength!
Nimet SAYGIN- Antalya Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Antalya University of Health Sciences 
İyileşme ve İyileştirmenin Ölçülmesi/ Measuring Healing and Well-being
Nur DEMİRBAŞ – Alaattin Keykubat Üniversitesi/ Alaattin Keykubat University
15:00-15:30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK
15:30-17:00 SÖZEL BİLDİRİLER/ ORAL PRESANTATIONS
17:30-18:30 SÖZEL BİLDİRİLER/ ORAL PRESANTATIONS
18:45-19:45 KLİNİK HEMŞİRELERİ İLE BULUŞMA / MEETING WITH CLINICAL NURSES
 “Yeniliklerin İzindeki Klinik Hemşireler”/ “Clinical Nurses Following Innovations”
Moderatör/ Moderator:  Nurhan EREN
Yer/ Place: Bahçe/ Garden

Yatan hastalarda mandala boyama uğraşı aktivitesi / Mandala painting occupational activity in inpatient
Merve ATALAY & Şeyma KAPLAN EKİNCİ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi /Akdeniz University Hospital

Organ nakli kliniğinde teknoloji temelli hemşirelik bakımı/Technology-based nursing care in organ transplantation clinic

Nihal KİRAZ - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi /Akdeniz University Hospital

Yatan hastalarda psikiyatrik rehabilitasyonda hemşirenin rolü/ The role of the nurse in the inpatient psychiatric rehabilitation

Sema KANAT-Fransız Lape Hastanesi/ Fransız LapeHospital

Yatan hastalarda grup psikoeğitiminin tedaviye uyum ve içgörü oluşturmadaki etkinliği/ Effectiveness of the group psychoeducation for the treatment compliance and enhancement insight

Eda YILDIZ –Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi/ Bakırköy Psychiatric  Hospital

Akredite bir psikiyatri kliniğinde yapılan uygulamalar, akreditasyonun getirdiği faydalar ve zorluklar/ Practices in an accredited psychiatric clinic, the benefits and diffucults of accreditation

Tuğba EROĞLU – Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi /Hacettepe University Adult Hospital
23 Kasım 2018 Cuma/ 23 November 2018 Friday
SAAT/ TIME SALON 1/ HALL 1: BALLROOM SALON 2/ HALL 2: FORESTA CLUB
08:30-10:00 PANEL/ PANEL
 “Kronik Ruhsal Hastalıklarda  İyileşme ve İyileştirme”/ “Healing and Well-being in Chronic Mental Illness”
Moderatörler/ Moderators: Fatma ÖZ & Figen İNCİ     
PANEL/ PANEL
 “İyileşme ve İyileştirme için Ayrımında Olma: Bir Değer Olarak Duyarlılık Üçlemesi”/ “Sensitivity for Healing and Well-being: Triangulation of Sensitivity as a Value “
Moderatörler/Moderators:  Fatma DEMİRKIRAN & Esra ENGİN 
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Psikososyal Müdahalelerin İyileştirici Etkisi/ The Healing Effect of Psychosocial Interventions in Chronic Mental Illness
Havva TEL- Cumhuriyet Üniversitesi/Cumhuriyet University
Cinsiyete Duyarlılık/ Sensitivity to Gender
Gülsüm ANÇEL-Ankara Üniversitesi/ Ankara University
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Damgalama/ Stigma Related Issues In Chronic Mental Illness
Esther Ching-LAN LİN- National Cheng Kung University
Yaşa Duyarlılık/ Sensitivity to  Age
Fahriye OFLAZ- Koç Üniversitesi/ Koç University
Kronik Ruhsal Hastalıklarda Aileyi Güçlendirme/ Strengthening Family in Chronic Mental Illness
Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Dokuz Eylül University
Sosyoekonomik Duruma Duyarlılık/ Sensitivity to Socioeconomic Status
Gonca POLAT- Ankara Üniversitesi/ Ankara University
  10:00-10:30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK
10:30-12:00 PANEL/ PANEL
“İyileşme ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme için İşbirliği Oluşturma”/ “Collaboration for Strengthening Together in Healing and Well-being”
Moderatörler/ Moderators: Ayşegül BİLGE & Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
PANEL/ PANEL
"İyileşme ve İyileştirmede Sanatın Gücü"/ “The Power of Art in Healing and Well-being” 
Moderatörler/ Moderators:  Gülsüm ANÇEL & Mualla YILMAZ
Psikiyatri Hastası Olma/Being Psychiatric Patient Müzik, Ritim ve Dans ile Doğaçlamanın İyileşmedeki  Gücü/ The Power of Improvisation  with Music, Rhythm and Dancing  in  Healing
Nurhan EREN – İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Hasta Yakını Olma/ Being Caregiver   Yaşamdan Kareler Toplama: Fotoğraf Terapinin İşlevi/ Collection Shot From Life: The Function of Photo Therapy
Ruhsar KUŞAKLIOĞLU- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Psikiyatri Hemşiresi Olma/ Being Psychiatric Nurse
Songül KAMIŞLI- Hacettepe Üniversitesi/ Hacettepe University
İmgeden Simgeye Dönüşüm: Resimle Çalışma/ Transformation from Image to Symbol: Working with Paint
Aylin ÇITAKBAŞ- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Birlikte Güçlenme için Öncü Olma/ Being a Leader for Strengthening Together
Gül ÜNSAL- Marmara Üniversitesi/ Marmara University
İyileşmede Bakım Veren Yükünün Etkileri ve Sanatla Sağaltımı/ The Effects of Caregiver’s Burden in Healing and İmprovement by Art Therapy
Songün UÇAR- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
12:00-12:30 POSTER BAŞI TARTIŞMA
12:00-13:30 YEMEK ARASI/ LUNCH
13:30-15:00 PANEL/ PANEL
 “Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde İyileşme ve İyileştirmenin Öğretimi”/ “Teaching of Healing and Well-being in Psychiatric Nursing Education”
Moderatörler/ Moderators:  Selma DOĞAN & Leyla KÜÇÜK
 PANEL/ PANEL
“Psikiyatri Hemşiresi Olarak Kendini İyileştirme”/ “Self Healing as a Psychiatric Nurse”
Moderatörler/ Moderators:  Perihan GÜNER &  Gül ÜNSAL
Psikiyatri Hemşireliği Öğretiminin Felsefi Dayanakları/ Philosophical Basis of Psychiatric Nursing Teaching
Fatma DEMİRKIRAN- Adnan Menderes Üniversitesi/ Adnan Menderes University
İyileşme ve Güçlenmede Stratejik Ortak: Yöneticilerimiz/ Strategic  Partner in Healing and Strengthening: Our Managers
Yasemin KUTLU- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde İyileştirici Bakım Uygulamaları: Mevcut Durum ve Öneriler/ Healing Caring Practices in Psychiatric Nursing Education: Current Situation and Recommendations
Gönül ÖZGÜR- Ege Üniversitesi/ Ege University
Önce Kendi Oksijen Maskeni Tak!/ Firstly, Wear Your Own Oxygen Mask
Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları/ Simulation Practices in Psychiatric Nursing Education
Sevim BUZLU- İstanbul Üniversitesi/ Istanbul University
Hasta ve Hemşirenin  Birlikte Güçlenmesi/ Strengthening Together of Patient and Nurse
Funda ROHDE - Hannover Medicine Faculty 
15:00-15:30 KAHVE ARASI/ COFFEE BREAK
15:30-16:30 FORUM/ FORUM
 “Birlikte Güçlenmede Strateji Geliştirme”/ “Strategy Development For Strengthening Together”
Moderatörler/ Moderators:  Çaylan PEKTEKİN & Yasemin KUTLU & Fahriye OFLAZ
 
16:30-17:30 KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ/ CONGRESS FINAL DECLARATION
Kadriye BULDUKOĞLU & Fatma ÖZ
17:30-18:00 ÖDÜL TÖRENİ/ AWARD CEREMONY
KAPANIŞ/ FINAL
18:00-21:00 AKŞAM YEMEĞİ/ DINNER
21:00-24:00 GALA EĞLENCESİ/ GALA
Yer/ Place:Foresta Club
     
     

 

 

 

KURS

Company about

 

  

Kurslar, 20 Kasım 2018 tarihinde bir (1) gün olarak düzenlenecektir. 

Kongremiz kapsamında açılacak olan kurslarımız aşağıdaki verilmiştir.

Açılan kurslar için kayıt süreci devam etmektedir.  

KURS 1 - Affetme Eğitimi

KURS 2 - Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Kursu

KURS 3 - Kronik Psikiyatri Hastaları ile Çalışan Hemşireler İçin Motivasyonel Görüşme Becerileri

KURS 4 - Psikoeğitim Süreci ve Grup Liderliği Kursu

 

ÖDÜLLER

Company about

 

                                                                                                         

GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

BAKIM UYGULAMALARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KLİNİK DENEYİM ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT KONAKLAMA

Company about


 

 


Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcı veya firma temsilcilerinin kayıt olması zorunludur.
Kongre kayıtları online kayıt sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mail veya telefon ile gelen kayıtlar kabul edilmemektedir.

Ödeme Seçenekleri;
Kredi Kartı
Online kayıt formunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistem otomatik olarak kredi kartı ile güvenli ödeme sayfasına yönlendirmektedir. Ödemenizde sorun olması durumunda (yetersiz bakiye, düşük internet hızı, vb.) kullanıcı sayfasına tekrar giriş yaparak “Bilgilerim” menüsünden “İşlemler” menüsüne girerek kredi kartı ile ödemenizi tekrardan gerçekleştirebilirsiniz.

Havale /EFT
Kayıt ücretinizi Havale/EFT ile gerçekleştirmek isterseniz online kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme tipini “Havale” olarak seçip online kaydınızı sonlandırınız. Dalya Turizm hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

Hesap Adı: Dalya Turizm

Banka: Yapı Kredi Bankası

Şube: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220

Hesap No: 70989518

IBAN: TR34 0006 7010 0000 0070 989518

** Ödemeyi Havale/EFT ile gerçekleştirecek katılımcılarımızın dekontu aliyigit@dalyatur.com  mail adresine göndermeleri önemle rica olunur. Dekontu mail ile gönderilmemiş kayıtlar konfirme edilmeyecektir. Ayrıca online kayıt formu doldurulmadan sadece havale/EFT ödemeleri geçersiz sayılacak olup, katılımcılar online kayıtlarını tamamlanana kadar yedek listesinde yer alacaktır.
Kayıt konfirmasyon maili online kayıt ve ödemenin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır
Sempozyum hakkındaki tüm soru ve görüşleriniz için aliyigit@dalyatur.com adresinden ya da 0232 464 8830-111 nolu hattan Ali Yiğit ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Ödeme İptali;

Kongremize yapmış olduğunuz ödeme iadesi talepleriniz ile ilgili olarak ;
20 Ekim 2018 tarihine kadar gelen ödeme iade taleplerinde yatırılan ücretin TAMAMI;
20 Ekim 2018-01 Kasım 2018 tarihine kadar gelen ödeme iade taleplerinde yatırılan ücretin %50 si GERİ ÖDENECEK tir.
01 Kasım 2018 ve sonrasında gelen ödeme iade taleplerinde yatırılan ücret iade EDİLMEYECEK tir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Company about

 

 

Sözel ya da Poster Bildiri Özeti İçin Son Gönderim Tarihi:  01 Ekim 2018

Sisteme yüklenecek olan WORD  bildiri ekinin kongre özet kitabında yer alacak şekilde önce TÜRKÇE altına İNGİLİZCE özetinizin bulunması gerekmektir.

 • V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi bildirileri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile kabul edilecektir.
 • Bildiri dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Türkçe sunulacak bildirilerin İngilizce özetlerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur.  İngilizce yapılacak sunumlar yalnızca İngilizce olarak yüklenecektir.
 • Kayıt ücretini ödeyen bir yazar, en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir.( Üçüncü ve sonrası bildiriler için bildiri başına 100 TL ücret alınacaktır.)
 • Bildiri özetleri 300 kelime Türkçe, 300 kelime İngilizce olmak üzere toplam 600 kelimeden; konferans ve diğer sunu özetleri ise 500 kelime Türkçe ve 500 kelime İngilizce olmak üzere 1000 kelimeden fazla olmamalıdır.
 • Bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı (unvan yazılmaz) ve çalıştığı kurum eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden düzenleme kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.
 • Bildiri özetinin “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermesi zorunludur. 
 • İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler en az üç en fazla beş adet olmalıdır.
 • Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT), İngilizce anahtar kelimeler ise Medical Subject Headings (MeSH) ile uyumlu olmalıdır.
 • Bildiriler Times New Roman 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Özetler en az üç, en fazla beş kaynakla desteklenmelidir. Kaynaklar APA 6 kriterlerine göre yazılmalı ve metin sonunda verilmelidir.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
 • Bildirilerin yazar tarafından tercih edilen sunum türü değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Danışma Kurulu’na aittir. Değişiklik olması durumunda Dalya Turizm aracılığı ile yazarlara yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 • Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 1 Ekim 2018 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdır. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyallerinden çıkarılacaktır.
 • Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri düzenleme kurulu tarafından çalıştığı birime kongre sonrası bildirilecektir.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden düzenleme kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ferhat@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ

 • Sözel bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 5 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az iki saat önce sunum kontrol odasındaki bilgisayara yüklenmelidir.

POSTER BİLDİRİ

 • Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Poster ölçüsü 60 (en) x90 (boy) cm’dir.
 • Posterler bildirilen tarih ve numaraya göre belirtilen yere asılmalıdır.
 • Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda poster başında yapılacaktır.

 

TAM METİN

Bildirilerin tam metin olarak yayınlanması isteğe bağlıdır.

Bildirilerinin tam metin olarak kongre kitabında yayınlanmasını isteyen katılımcılar, bildirilerini, yazım kurallarını da içeren örnek doğrultusunda hazırlayıp 15-31 Ekim 2018 tarihleri arasında ferhat@dalyatur.com adresine mail yolu ile veya sisteme yüklemelidir.
Yazım kurallarına uygun olmayan ya da belirtilen son gönderim tarihinden sonra gelen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Tam Metin Bildiriler (Araştırma-Derleme) İçin Genel Kurallar

 • Tam metin makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metni için A4 tipi kâğıt seçilmeli, üst ve alt kenar boşlukları için 2,5 cm, solda 3 cm ve sağ kenar boşlukları için 2,0 cm kullanılmalıdır.
 • Çalışmanın başlığı, sayfanın üstünden 2.5 cm uzaklıkta bulunan bir çizgiye ortalanmalıdır. Başlık 12-punto Times New Roman ve koyu olmalıdır.
 • Tam metin, Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Bildiri tam metni bütün öğeleri ile birlikte ( özet, ana metin, kaynaklar, grafikler, tablolar, şekiller dahil) 5-10 sayfa uzunluğunda olmalı, sayfa numaraları metnin başladığı sayfadan başlayarak sağ alt köşede belirtilmelidir.
 • Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır.
 • Tablo ve resim yazıları 9 punto olmalıdır.

Bildiri tam metni örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

ÖDÜLLER

            Psikiyatri hemşireliğini geliştirmeye yönelik nitelikli araştırmaları teşvik etmek amacıyla, kongre ana temasını en iyi yansıtan üç sözel ve üç poster bildiriye ödül verilecektir. Ayrıca kongrede “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Bakım Uygulamaları Ödülü” ve “Klinik Deneyim Ödülü” verilecektir.

SOSYAL PROGRAM

Company about

'' Bu toprağın sesi: İLKE TÜRKDOĞAN; Yedi İklim Türkiye Dinletisi '' 

"Ülkemizde 2004 yılında düzenlenen ve ilk halk müzigi yarısmasi olan "Anadolu Ateşi Bu Toprağın Sesleri" erkekler grubu birincisi İlke Türkdoğan kongremiz kapsaminda duzenlenen Gala Eglencesi'nde Bu Toprağın Sesi İlke Türkdoğan: Yedi İklim Türkiye Dinletisi'ni orkestrası eşliğinde sunacaktır. Bu özel dinletiye tüm katılımcılarımız davetlidir."  

"BÜYÜKLERE MASALLAR"
Masal Dinletisi
Anlatıcı ve Eğitimci
Öykü UYAR TEKŞEN

Açılış programı kapsamında bizlerle olacaktır. 

"Once Upon a Time the City of Fools 2010"
Dram/Tarihi Kurgu ‧ 3 saat 20 dakika
Yönetmen: Marco Turco
Gösterim Tarihi: 22.11.2018
Saat: 21:00-24:00
Yer: Foresta Club

Belgin Bayrak moderatörlüğündeki etkinliğimize tüm katılımcılarımız davetlidir.

SESSİZ MÜZAYEDE

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi kapsamında Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından “Sessiz Müzayede” etkinliği yürütülecektir. Sessiz Müzayede, gönüllü katılımcılar tarafından bağışlanan ürünlerin satışa sunulması ile yapılan sosyal bir etkinliktir.

     Etkinlikte yer alacak ürünler, kongre katılımcılarının gönüllü bağışları ile temin edilecektir.   Her ürün için belirlenen başlangıç fiyatı üzerinden, ürünü satın almak isteyen katılımcılar fiyat teklifi verecek ve gün sonunda en yüksek teklifi veren katılımcı ürüne sahip olacaktır. Ürünlerden elde edilen gelir, bir sonraki kongrede lisans öğrencilerinin katılımına destek olunması amacıyla Psikiyatri Hemşireleri Derneği'ne aktarılacaktır.

Etkinlik 21-23 Kasım 2018 tarihleri arasında olmak üzere kongre boyunca devam edecektir.

Ürünler “Sessiz Müzayede” standında sergilenecek olup, her sabah teklife açılacaktır.

Ürünler belirlenen başlangıç fiyatı üzerinden katılımcılar için gün boyu teklife açık kalacaktır. Ürünler için sunulan son teklif ürünün üzerinde yer alacak olup, en yüksek teklifi sunan katılımcı günün sonunda ürünü satın alabilecektir.     

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi kapsamında düzenlenecek olan “Sessiz Müzayede”  etkinliğine tüm katılımcılar davetlidir.

 

ULAŞIM - İLETİŞİM

Company about

 ANTALYA HAVAALANI - PALOMA FORESTA - BELDİBİ SHUTTLE SERVİSİ İLE TRANSFER

Shuttle servisimiz ile birlikte transferlerini yapmak isteyen misafirlerimizin BURAYA TIKLAYARAK ilgili formu ve detaylarını doldurmaları gerekmektedir.

ANTALYA HAVAALANI - PALOMA FORESTA - BELDİBİ TRANSFER

 Havaş ile ulaşım : http://www.havas.net/tr/Pages/default.aspx ( Antalya Havalimanından 5M migros önünde kadar olan mesafe bu şekilde gelinip Migros önünden Beldibi şehir içi dolmuşları ile Paloma Foresta Beldibi http://www.palomahotels.com/tr/oteller/paloma-foresta-resort-spa oteline gelebilirsiniz.

Antray ile ulaşım : http://www.antalyaulasim.com.tr/icerik/antray-guzergah-bilgisi ( Antalya Havalimanından Otogara kadar olan mesafe bu şekilde gelinip Otogardan ilçe terminaline geçilerek buradan kalkan  Beldibi şehir içi dolmuşları ile Paloma Foresta Beldibi http://www.palomahotels.com/tr/oteller/paloma-foresta-resort-spa oteline gelebilirsiniz.

 ANTALYA OTOBÜS TERMİNALİ - PALOMA FORESTA - BELDİBİ TRANSFER

Minübüs ile ulaşım : Şehirlerarası otobüs terminalinden ilçeler arası terminale geçilerek buradan kalkmakta olan Beldibi dolmuşlarına binilerek Paloma Foresta oteli önünde inilebilinir.

ANTALYA HAVAALANI - PALOMA FORESTA - BELDİBİ ÖZEL ARAÇ İLE TRANSFER

Detaylı bilgilendirme ve transfer talebiniz için lütfen aliyigit@dalyatur.com adresine mail gönderiniz.

 

 

KONGRE SEKRETERYASI
Dr.Öğr. Üyesi Dudu KARAKAYA
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 07058 Antalya, TÜRKİYE
+90 242 310 69 15
+90 242 226 14 69 (fax)
phkongresi2018@gmail.com
www.pncongress2018.org


ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Hüseyin ÇALGAV
Dalya Turizm, Kazım Dirik Mah. Sanayi Caddesi Myvia-414 ABlok No:33 K:5 D:508 Bornova
İZMİR, TÜRKİYE
+90 232 464 88 30
+90 (232) 464 88 31 (fax)
huseyin@dalyatur.com
http://www.dalyatur.com